17 grudnia 2015 r. – III cykl Dysput Nawarryjskich

wpis w: Aktualności | 0

W czwartek, 17 grudnia 2015 o godz. 19:00 odbędzie się wykład z cyklu Dysput Nawarryjskich. Spotkanie odbędzie się w Collegium Maximum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a prelekcję poprowadzi prof. Ignacio López Goñi – wykładowca na Uniwesytecie Nawaryjskim w Pampelunie.

Po wykładzie odbędzie się koncert muzyki hiszpańskiej, a tuż po nim mini-bankiet z hiszpańskimi tapasami.

Wykład pt. „Europa Środkowa wobec uchodźców z państw islamskich” – inaugurujący III cykl Dysput obył się 26 listopada br. na Uniwersytecie Nawaryjskim, a poprowadził go prof. dr. hab. Marcin Czyżniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W ramach dysput się jeszcze trzy wykłady w Pampelunie profesorów UMK i trzy w Toruniu profesorów UN, według następującego harmonogramu:

  • w styczniu – wykład w Pampelunie
  • w lutym – wykład w Toruniu
  • w kwietniu – wykład w Pampelunie
  • w maju – wykład w Toruniu